.

Megah Fadjar P, S.Pd (Wakasek Urusan Kesiswaan)

Dr. Barnas Sabunga, M.M.Pd. (Wakasek Urusan Humas)

Drs. Asep Buldan (Wakasek Urusan Sarana-Prasarana)

Edi Sugandi, S.Pd. (Wakasek Urusan Kurikulum)