.

MGMP BAHASA

H. Mumu Mutia, S.Pd

NIP. 19620324 198703 1 003
Guru Bahasa Inggris

H. Entis Sutisna, S.Pd

NIP. 19700602 200701 1 008
Guru Bahasa Inggris

Astri Mustariawati, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

Dr. Barnas Sabunga, M.M.Pd

NIP. 19640126 198803 1 004
Guru Bahasa Jepang

Iim Nani Mulyani, S.Pd

NIP. 19671106 199512 2 004
Guru Bahasa Inggris

Devi Damayanti, S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

Dijah Rodiyah, S.Pd

NIP. 19710503 199512 2 002
Guru Bahasa Inggris

Teddy Abdillah, S.Pd

NIP. 19930216 201903 1 011
Guru Bahasa Sunda

Teguh Purwa Saputra, S.Pd

Guru Bahasa Sunda

Dra. Hanifah

NIP. 19640602 200801 2 001
Guru Bahasa Inggris

Tanty Yulianti, S.Pd

Guru Bahasa Inggris

Dini Putri Puspitasari, S.Pd

Guru Bahasa Sunda

MGMP MIPA (Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi)

Nurul Nisa Desiana, S,Pd

NIP. 19881218 201903 2 008
Guru Matematika

Yuniar Farida, S.Pd., M.M

NIP. 19690611 199512 2 003
Guru Kimia

Dikdik Sidik Imanudin, S.Pd

NIP. 19670131 199002 1 002
Guru Biologi

Dikdik Sidik Imanudin, S.Pd

NIP. 19670131 199002 1 002
Guru Biologi

Rita Sintiawati

NIP. 19670817 199702 1 003
Guru Fisika

Drs. Uus Ruswara Andriana, M.M. Pd

NIP. 19650204 199412 1 003

Guru Matematika

Eka Permana, S.Pd

Guru Matematika

Megah Fadjar Pancasilawati, S.Pd

NIP. 19660916 198812 2 003
Guru Kimia

Drs. Agus Suherlan

NIP. 19670817 199702 1 003
Guru Biologi

Hj. Tarmah, S.Pd

NIP. 19640527 198903 2 004
Guru Matematika

Siska Wilianti, M.Pd

Guru Matematika

Edi Sugandi, S.Pd

NIP. 19670504 199002 1 002
Guru Kimia

Nani Nurhayati, S.Pd

NIP. 1940209 198803 2 005
Guru Biologi

Hj. Lutfi Valantika, M.Pd

NIP. 19741005 200012 2 008
Guru Matematika

Yayu Hafsari Fauziyah, M.Pd

Guru Matematika

Hj. Tuti Djuwangsih, S.Pd

NIP. 19630116 198902 2 002
Guru Kimia

Dra. Okti Winarti

NIP. 19641015 198703 2 010
Guru Biologi

Eulis Mulharseni, S.Pd

NIP. 19650712 198903 2 010
Guru Fisika

MGMP IPS (Sejarah, Sosiologi, Ekonomi dan Geografi)

Panji ALireza Zakarya, S.Pd., M.M.Pd

NIP. 19690319 199412 1 001
Guru Sejarah

Dendi Hudaya Permana, S.Pd

NIP.
Guru Geografi

Sipa Kusuma Adiwinata, S.Pd

NIP.
Guru Sosiologi

Hj. Ita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19690205 199403 2 007
Guru Sejarah

 

Irwan Risnandar, S.Pd

NIP. 19950101 202012 1 024
Guru Geografi

 

Mitha Tiara, S.Pd

NIP. 
Guru Ekonomi

 

Atya Triani, S.Pd

NIP.
Guru Sejarah

Rafaini Milati, S.Pd

NIP.
Guru Sejarah

Pipih Sopiah, S.Pd

NIP.
Guru Sosiologi

 

Mia Siti Amyah, M.Pd

NIP.
Guru Ekonomi

Yanti Nurfianti Fauziah, S.Pd

NIP.
Guru Geografi

Yoga Sidik Permana, S.Pd

NIP.
Guru Ekonomi

MGMP PPKN

Rita Irawati, S.Pd

NIP. 19630411 198512 2 003

Guru PPKN

Rendy Susanto, S.Pd

NIP. 19630923 199103 1 015

Guru PPKN

Rivaldi Noor, S.Pd

NIP.

Guru PPKN

MGMP PAIBP

Drs. Asep Buldan

NIP. 19630614 198903 1 009

Guru PAIBP

Suratno, S.Ag

NIP. 19680602 200003 1 007

Guru PAIBP

Asep Ahmad Sobari, S.Pd

NIP.

Guru PAIBP

MGMP SENI BUDAYA

Heddi Ali Ramdhana, S.Sn., M.Pd

NIP. 19880512 202012 1 012
Guru Seni Budaya

MGMP PJOK

Denisa Habibah, S.Pd

Guru Seni Budaya

Rizwan Fauzi, S.Pd

Guru Seni Budaya

Iyan Syofyan, S.Pd

NIP. 19711215 200801 1 002
Guru PJOK

Denden Gugi Ginanjar, S.Pd

NIP. 19920527 201903 1 006
Guru PJOK

Bibin Budiman, S.Pd., Gr

NIP. 
Guru PJOK

Fachrul Husaeni, S.Pd

NIP.
Guru PJOK

Asep Sandi Ahmad, S.Pd

NIP.
Guru PJOK

MGMP PKWU

Sulastri, S.Kom

NIP.
Guru PKWU

Yati Yuliati, S.Pd

NIP. 19770221 201001 2 006
Guru PKWU

Astri Yuliawati, S.Pd

NIP.
Guru PKWU

MGMP BP/BK

H. Dudi Mubarok, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750707 201001 1 007
Guru BP/BK

Ade Heryati, S.Pd

NIP. 19650719 198803 2 006
Guru BP/BK

Hj. Tuti Kurniasih, S.Pd

NIP. 19640202 198512 2 001
Guru BP/BK

Nuri Supriyah, M.Pd

NIP. 19790318 200501 2 011
Guru BP/BK

Farida, S.Pd

NIP. 19620805 198512 2 004
Guru BP/BK

Dra. Ida Rohidah

NIP. 19640902 198703 2 006
Guru BP/BK